Indruk & dataprivacy


Verantwoordelijk voor de inhoud:

Naturheilpraxis Oppel
Berliner Straße 1
D-49824 Emlichheim

Telefon: 05943 / 98174
Telefax: 05943 / 98175
 
E-Mail: info@naturheilpraxis-oppel.de

U-St.-Nr.: 55/132/02308

Alle pagina's © natuurheelkunde Oppel, Emlichheim
beeldlicenties: ©fotolia.de, Vitaly Krivosheev


VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VOLGENS § 55 ABS. 2 RSTV:

 

Thomas Oppel

Berliner Straße 1

49824 Emlichheim

 

 

Afwijzing van aansprakelijkheid (Afwijzing van aansprakelijkheid)

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

 

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 § 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als serviceproviders echter niet verplicht om de overgedragen of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete schending van de wet. Zodra wij van dergelijke schendingen van de wet op de hoogte zijn, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

 

Onze website bevat links naar externe websites van derden waarop wij geen invloed hebben. Voor deze externe inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken op het moment van de link. Illegale inhoud was ten tijde van de koppeling niet herkenbaar. Permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter onredelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij overtredingen vaststellen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

copyright

 

De inhoud en de werken die door de site-exploitanten op deze pagina's zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra wij van dergelijke inbreuken op de hoogte zijn, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

 

 

 

Verklaring gegevensbescherming

 

dataprivacy

 

Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover van onze kant persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal is uitdrukkelijk verboden. De operatoren van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om in rechte op te treden in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld in de vorm van spammails.

 

 

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

 

Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Bronreferentie: eRecht24, eRecht24 Privacybeleid voor Facebook, Privacybeleid voor Google Analytics.

 

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/. Houd er rekening mee dat de code "anonymizeIp" is toegevoegd aan Google Analytics op deze website om anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP- maskering) te garanderen.

 

We gebruiken Google Analytics ook om gegevens van AdWords en de dubbelklikcookie te evalueren voor statistische doeleinden. Als u dit niet wilt, kunt u dit uitschakelen via de advertentievoorkeurenmanager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

 

 

 

Privacybeleid voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Zoals knop)

 

Onze pagina's bevatten plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Bij een bezoek aan onze pagina's maakt de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Facebook kan zo het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie raadpleegt u het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-account koppelt, logt u zich dan uit bij uw Facebook-account. Bron: eRecht24.de

 

Recht op informatie, verwijdering, afscherming

 

U hebt te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens.

de gegevens, de oorsprong en de ontvangers ervan, het doel van de gegevensverwerking en het recht op

Correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over het onderwerp

persoonsgegevens kunnen te allen tijde naar het in het impressum vermelde adres worden gestuurd naar

en we gaan aan de slag.

 

Tegenspraak reclame-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor de transmissie van

niet uitdrukkelijk opgevraagde reclame- en informatiematerialen worden bestraft. De

De operatoren van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van ongevraagde verzending gerechtelijke stappen te ondernemen.

van reclameinformatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.