Diagnose


  • irisdiagnose
  • lichamelijke screening
  • lichaamsvetanalyse
  • urineonderzoek / fotometrisch
  • urine-coating / stofwisselingsprofiel
  • stoelgangonderzoek, b.v. schimmelziekte, coeliaki, colitis ulserosa
  • bloedonderzoek (div.analyseprofielen, persoonlijk op symptoombeeld van de patient afgestemd)
  • Bio-Scan (meting van ca. 250 parameters op basis van de quantummeting, kan binnen een paar minuten uitslag over Uw gezondheidstoestand gegeven worden)
  • Scio-lichaamsanalse
  • allergietest

 

Dhr. Oppel bespreekt naar aanleiding van Uw eerste onderzoek welke diagnostische methoden op U van toepassing zijn.